Laatste wilsbeschikking inzake lijkbezorging

Iedereen kan bij de Dienst Bevolking een laatste wilsbeschikking inzake overlijden laten registreren. 

Dit is een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van:

 • de wijze waarop en waar hij/zij wenst begraven te worden en/of
 • het  ritueel van uitvaartplechtigheid hij/zij verkiest en/of
 • een uitvaartcontract werd afgesloten

Volgende wijzen van lijkbezorging zijn mogelijk:

 • begraving
 • crematie
 • met begraving van de assen binnen de begraafplaats
 • met bijzetting van de assen binnen de begraafplaats
 • met asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats
 • met asverstrooiing in de Belgische territoriale zee
 • met bewaring/begraving/uitstrooiing van de assen op een andere plaats dan de begraafplaats

  Deze laatste wijzen zijn enkel mogelijk mits een schriftelijke wilsverklaring van  de overledene (of op verzoek van de ouders voor minderjarige kinderen) en  voorzover de eigenaar van het terrein hiervoor schriftelijk zijn toestemming geeft. Wanneer een einde aan de bewaring komt door de nabestaanden, moeten de assen uitgestrooid, bijgezet of begraven worden op de begraafplaats.

Ook het ritueel van de uitvaartplechtigheid kan je laten registreren.

 • Geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige geloofsovertuiging
 • Neutraal filosofische geloofsovertuiging 

  
Deze verklaring is kosteloos en kan op elk ogenblik herroepen of gewijzigd worden.

Door de registratie van de laatste wilsbeschikking is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden verplicht om deze keuze van de overledene te respecteren.

 

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89