Afvalophaling

Vuilniszakken

De prijs van restafvalzakken werd sinds 1 januari 2014 verhoogd. Ook de kleur werd gewijzigd: gele zakken voor particulieren en grijze zakken voor KMO's. Inwoners kunnen sinds 1 januari 2014 oude zakken verder gebruiken mits het kleven van een waardesticker van 0,30 euro op een grote rode of zwarte zak of een halve waardesticker van 0,15 euro op een kleine rode zak. Hamsteren van oude zakken is dus zinloos. De sticker heeft de waarde van de prijsverhoging op de zakken. Waardestickers kan je kopen in de Kringwinkel in Tielt. Restafvalzakken zonder waardesticker blijven staan sinds 1 januari 2014. De ophaaldienst zal een weigeringssticker kleven op de restafvalzak. Kleef vervolgens een waardesticker op deze restafvalzak en biedt die opnieuw aan bij de volgende ophaling. Sinds 1 januari 2014 werd ook het tarief voor de PMD-zakken naar 0,15 euro/zak aangepast.De oude voorraad mag verder gebruikt worden zonder waardesticker. Bij aankoop van nieuwe zakken betaal je het nieuwe tarief. 

Kostprijzen

SOORT INHOUD KOSTPRIJS/ROL AANTAL ZAKKEN/ROL
Grote restafvalzak - GEEL 60 l 18,00 euro 10
Grote restafvalzak - GRIJS 60 l 18,00 euro 10
Kleine restafvalzak - GEEL 30 l 9,00 euro 10
PMD 60 l 3,00 euro 20


Verdeelpunten op het grondgebied van Tielt

Raadpleeg http://www.ivio.be/dienstzakken


Richtlijnen

Alle afval mag ten vroegste worden buitengezet vanaf 17u00 de dag vóór de ophaling en ten laatste om 6u00 de dag van de ophaling zelf.

Zet uw afvalzak duidelijk zichtbaar op de stoep voor uw woning, zonder dat de voetgangers of fietsers hier hinder van ondervinden.

Indien uw woning door werken, feestelijkheden of andere omstandigheden niet bereikbaar is op de dag van de ophaling mag u uw afvalfracties op de dichtstbijzijnde hoek van de straat plaatsen die wel te bereiken is.

Om te weten wanneer welk afval in uw straat wordt opgehaald, kunt u de ophaalkalender van I.V.I.O. raadplegen of de online ophaalkalender:http://www.ivio.be/ophaalkalenders

Is uw afval niet opgehaald? Contacteer dan de Milieudienst.

Meer informatie over de huis-aan-huisophaling van de diverse fracties kunt u raadplegen via onderstaande links:

Voor meer info kunt u terecht bij de Milieudienst of bij I.V.I.O. (tel. 051 31 17 96 of info@ivio.be).

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89
Deel deze pagina