Afvalophaling

Vuilniszakken

De prijs van restafvalzakken werd sinds 1 januari 2020 verhoogd.  Er zijn geen fysieke wijzigingen aan de zak gebeurd, je kan je oude zakken dan ook gewoon verder gebruiken tot ze op zijn. De prijsstijging is het gevolg van een hogere verwerkingskost van de zakken en een verder inzetten op het principe van "de vervuiler betaalt". 

Vanaf 1 januari 2021 is de Nieuwe Blauwe Zak ook ingevoerd, en mogen er dus meer fracties in de blauwe zak. Ook je oude PMD-zakken kan je gewoon verder opgebruiken.

Kostprijs

SOORT INHOUD KOSTPRIJS/ROL
IN EURO
AANTAL ZAKKEN/ROL
Grote restafvalzak - GEEL 60 l 20,00 10
Kleine restafvalzak - GEEL 30 l 10,00 10
PMD 60 l 3,00 20

Richtlijnen

Alle afval mag ten vroegste worden buitengezet vanaf 17u00 de dag vóór de ophaling en ten laatste om 6u00 de dag van de ophaling zelf.

Zet jouw afvalzak duidelijk zichtbaar op de stoep voor jouw woning, zonder dat de voetgangers of fietsers hier hinder van ondervinden.

Indien jouw woning door werken, feestelijkheden of andere omstandigheden niet bereikbaar is op de dag van de ophaling mag je jouw afvalfracties op de dichtstbijzijnde hoek van de straat plaatsen die wel te bereiken is.

Om te weten wanneer welk afval in jouw straat wordt opgehaald, kun je de ophaalkalender van IVIO raadplegen of de online ophaalkalender: https://www.ivio.be/nl/afval-ophaling/ophaalkalender

Is jouw afval niet opgehaald? Contacteer dan de dienst Milieu.

Meer informatie over de huis-aan-huisophaling van de diverse fracties kun je raadplegen via onderstaande links:

Voor meer info kun je terecht bij de dienst Milieu of bij IVIO (T 051 31 17 96 of info@ivio.be).

Verdeelpunten van zakken

Raadpleeg https://www.ivio.be/nl/afvalophaling/verkooppunten-zakken

Overzicht

Een handige kaart waarop alle verkooppunten, textielcontainers, glasbollen en recyclageparken staan, vind je hier.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89