Milieuvergunningen

Milieuvergunningen, procedures en openbare onderzoeken

Een vergunning is een schriftelijk besluit afgeleverd als machtiging om een inrichting te exploiteren, op naam van een exploitant en voor een welbepaalde locatie en onder welbepaalde voorwaarden. 
Wie een inrichting uitbaat die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu, dient een milieuvergunning aan te vragen. In de vergunning wordt verwezen naar de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden vermeld in VLAREM II, eventueel aangevuld met bijzondere voorwaarden specifiek van toepassing voor die bepaalde inrichting.

Het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot een schorsing of opheffing van de vergunning.

De Milieudienst behandelt de milieuvergunningsaanvragen van klasse 2 en 3. Voor de milieuvergunningsaanvragen van klasse 1 en klasse 2 wordt het openbaar onderzoek gevoerd. De aanvraagdossiers liggen ter inzage op de dienst gedurende 30 dagen.

Soms dient ook de beslissing over een aanvraag bekend gemaakt te worden. Ook hier geldt een termijn van 30 dagen.

Een overzichtslijst van de verschillende aanvragen klasse 1, die momenteel in openbaar onderzoek zijn, evenals een overzicht van de genomen beslissingen, vind je hieronder. De bekendmakingen zelf vind je hiernaast in de bijlagen van deze pagina terug

 

- van 24/08/2017 tot en met 23/09/2017: L.V. BRAEKEVELT, Biermanstraat 65 8700 Tielt - uitbreiden met een kippenstal - BESLISSING

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89
Deel deze pagina