Gemeentelijk mobiliteitsplan

De stad Tielt telt iets meer dan 20.000 inwoners en omvat de kleinstedelijke kern Tielt (ca. 15.000 inwoners) en de deelgemeentes Aarsele (ca. 3000 inwoners), Kanegem (ca. 1000 inwoners) en Schuiferskapelle (ca. 1000 inwoners). Tielt speelt een duidelijke rol als scholencentrum, heeft een handels- en dienstencentrum (o.m. ziekenhuis, cultureel centrum ...) en telt uitgebreide industriële activiteiten.

De belangrijkste problematiek is de sterke aantasting van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het centrum en de schoolomgeving ten gevolge van het vele doorgaande vracht- en autoverkeer. Deze problematiek, samen met andere knelpunten, zijn uitvoerig beschreven in het mobiliteitsplan.

Het sluitstuk van het gemeentelijk mobiliteitsplan, het beleidsplan, werd door de Provinciale auditcommissie in zitting van 19 mei 2003 conform verklaard. De gemeenteraad verleende zijn goedkeuring aan het beleidsplan in zitting van 6 november 2003. Het beleidsplan is een document dat de krachtlijnen en de verantwoordelijkheden aangeeft voor geïntegreerde acties op korte, middellange en lange termijn. Door het Vlaams Gewest wordt dit beleidsplan beschouwd als het enige referentiekader voor alle verdere acties van alle betrokken partners.

Een belangrijk item binnen het gemeentelijke mobiliteitsplan is de realisatie van de Zuiderring en de Zuidwestelijke tangent (verbindingsweg tussen Pittemsesteenweg en Meulebeeksesteenweg). De Zuiderring werd in september 2009 in gebruik genomen. Het stadsbestuur blijft ondertussen ijveren voor de aanleg van de Zuidwestelijke tangent zodat doorgaand verkeer maximaal kan geweerd worden uit de stadskern.

Op 21 november 2009 werd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie een sneltoets van het mobiliteitsplan uitgevoerd. Deze sneltoets heeft als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige mobiliteitsbeleid. De commissie besliste om het mobiliteitsplan te verbreden of te verdiepen met bijzondere aandacht voor volgende thema's:

  • Parkeerbeleid en parkeerplan
  • Evaluatie Zuiderring

De sneltoets werd gunstig geadviseerd door de provinciale auditcommissie op 23.01.2009.

De verkenningsnota 'verbreden en verdiepen' werd gunstig geadviseerd door de provinciale auditcommissie op 08.07.2009.

De uitwerkingsnota betreffende het 'verbreden en verdiepen' van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd gunstig geadviseerd door de provinciale auditcommissie op 10.10.2011.

Het participatietraject werd door de gemeenteraad vastgelegd in zitting van 02.02.2012 en houdt in dat het mobiliteitsplan wordt voorgelegd aan de stedelijke verkeerscommissie. Het beleidsplan werd dan ook voorgelegd aan de verkeerscommissie in zitting van 23.03.2015.

Het beleidsplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 02.04.2015.

Het beleidsplan werd op 09.11.2015 voorgelegd aan de Regionale Mobiliteitscommissie dewelke het plan gunstig adviseerde.

Het beleidsplan werd finaal goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 7 januari 2016.

In het voorjaar van 2020 werd de opdracht gegeven aan een studiebureau om een verkeersleefbaarheidsstudie te doen.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina