Nationaliteit, bewijs

Wat

Met het 'Bewijs van nationaliteit' kan je bewijzen dat je de Belgische nationaliteit bezit en sinds wanneer. Dit document moet voorgelegd worden in het kader van gerechtelijke procedures of aanwerving. Niet-Belgen moeten een bewijs van nationaliteit aanvragen bij hun ambassade van herkomst te Brussel of in hun land van herkomst.

Wie

Dit bewijs kan door de inwoner zelf, door zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd) of een bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat) aangevraagd worden. Ook derden (bv. publieke of private instellingen) kunnen dit document aanvragen, indien de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet. De aanvraag gebeurt schriftelijk met vermelding van de redenen voor de aanvraag. 

Indien een document wordt aangevraagd in opdracht van iemand anders, dan moet de aanvrager een volmacht voorleggen van de persoon op wie de informatie betrekking heeft.

Hoe

- De aanvrager vraagt het bewijs persoonlijk aan bij de Dienst Bevolking en ontvangt onmiddellijk het document.

Het document kan ook persoonlijk per brief, fax, e-mail of via het E-loket aangevraagd worden. Het document wordt jou dan binnen de week opgestuurd naar je adres vermeld in het rijksregister.

De afgifte van attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister is kosteloos. 

- Je kan het document ook online aanvragen bij het Rijksregister via “Mijn Dossier” (https://mijndossier.rrn.fgov.be).     Je meldt je aan met je eID en je moet je PIN-code ingeven. (je eID moet al in de kaartlezer zitten bij het doorklikken op de link, zoniet krijg je een foutmelding). Het document kan je afprinten of digitaal versturen, het bevat de digitale stempel van het Rijksregister en heeft dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente.   

Maak hier je afspraak:

E-loket

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89