Noord-Zuidraad

De Stedelijke Noord-Zuidraad is een door de Stad erkende adviesraad die optreedt als forum voor verenigingen en burgers die zich inzetten voor een rechtvaardige wereld, met extra aandacht voor evenwicht tussen noord en zuid.

 

Streefdoelen zijn:

 • sociale en economische rechtvaardigheid
 • mensenrechten en democratische waarden
 • duurzame en ecologische ontwikkeling

hier en elders in de wereld.

 

De Noord-Zuidraad heeft een drieledige taak:

 • De raad adviseert het Stadsbestuur, op eigen initiatief, of op vraag van het beleid, over bovenstaande Noord-Zuidmateries. Jaarlijks brengt zij ook adviezen uit over steun aan projecten in het zuiden, noodhulp en sensibiliserende projecten in onze Stad.
 • De raad ontwikkelt zelf acties die bijdragen tot een beter bewustzijn van de Tieltse inwoners over werken aan een rechtvaardigere wereld.
 • In de raad hebben de aangesloten verenigingen overleg en worden hun acties in Tielt op elkaar afgestemd. Via de raad is er ook overleg met verschillende stedelijke diensten en andere adviesorganen van de Stad.

 

Binnen de Noord-Zuidraad werken vier afzonderlijke werkgroepen aan volgende thema’s:

 • De werkgroep 11.11.11 bereidt de jaarlijkse 11.11.11-campagne voor in Tielt en heeft daarbij aandacht voor zowel de financiële actie en de politiek-maatschappelijke inhouden van de campagne.
 • De fairtradewerkgroep bouwt verder aan de bewustmaking rond eerlijke handel en ontwikkelt acties die Tielt als FairTradeGemeente in de kijker zetten.
 • Een jongerenwerking moedigt de Tieltse jeugd aan om een rechtvaardige wereld mee op de agenda te zetten bij jonge inwoners, scholieren en jeugdbewegingen.
 • De werkgroep Gastvrije Gemeente Tielt zet zich in om nieuwkomers van vreemde origine (migranten en vluchtelingen) bij te staan in hun integratie in de Tieltse gemeenschap. De werkgroep stimuleert ook de samenwerking tussen de diensten, die bij de opvang van de nieuwkomers betrokken zijn.

Bij de downloads kan je volgende documenten raadplegen:

 • Statuten van de Noord-Zuidraad
 • Aanvraagformulier voor lidmaatschap van de Noord-Zuidraad
 • Toelichting en voorstelling van de deelorganisaties van de Noord-Zuidraad
 • Voorstelling van de jongerenwerking