Mondiale Raad

De Mondiale Raad levert in het kader van de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties een bijdrage in het wegwerken van onevenwichten in Noord en Zuid.

De Mondiale Raad is bijgevolg een adviesraad voor beleidsdomeinen die betrekking hebben op het nastreven van: 

  • sociale en economische rechtvaardigheid   
  • mensenrechten en democratische waarden   
  • duurzame en ecologische ontwikkeling 

De raad zet zelf initiatieven op en zorgt eveneens voor samenwerking tussen verschillende organisaties in Tielt die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, integratie of duurzame ontwikkeling.

De raad kent verschillende werkgroepen:       

  • werkgroep Globale Stad (werkzaam rond mondiale solidariteit, fair trade en duurzame aankoop)
  • werkgroep Lokale en Leefbare Stad (werkzaam rond een duurzame leefomgeving)
  • werkgroep Solidaire Stad (werkzaam rond inclusieve samenleving, waaronder migratie, armoede en genderproblematiek)
  • advieswerkgroep (een aparte werkgroep die beleidsadviezen opstelt, geïnspireerd door de andere werkgroepen)                                                                                                    

Tieltse burgers en vertegenwoordigers van Tieltse verenigingen kunnen deel uitmaken van de raad.

De Algemene Vergadering van deze adviesraad vindt een tweetal keer per jaar plaats.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de Mondiale Raad goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via de downloads rechts onderaan deze pagina.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Duurzaamheid

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 49
F
051 40 51 89
SDG's overzicht