Mondiale Raad

Mondiale Raad

De Mondiale Raad levert in het kader van de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties een bijdrage in het wegwerken van onevenwichten in Noord en Zuid.

Ze wenst hierbij een belangrijke adviserende en ondersteunende rol te spelen binnen deze beleidsdomeinen: sociale en economische rechtvaardigheid, mensenrechten, democratische waarden en duurzame en ecologische ontwikkeling.

De raad zet zelf initiatieven op en zorgt eveneens voor samenwerking tussen verschillende organisaties in Tielt die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, integratie of duurzame ontwikkeling.

De raad kent verschillende werkgroepen zoals de werkgroep 11.11.11, de fairtradewerkgroep en de werkgroep ‘Gastvrije Gemeente’. Tieltse burgers en vertegenwoordigers van Tieltse verenigingen kunnen deel uitmaken van de raad.

De Algemene Vergadering van deze adviesraad vindt een tweetal keer per jaar plaats.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de Mondiale Raad goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via download rechts onderaan deze pagina.

Stel je tot 29 april kandidaat

Dit kan je doen door ofwel het formulier 'Kandidatuurstelling lidmaatschap Mondiale Raad' te downloaden via de bijlage rechts onderaan deze pagina, ofwel door het e-formulier in te vullen.

Bij de downloads kan je eveneens volgende documenten raadplegen:

  • Toelichting en voorstelling van de deelorganisaties van de huidige Noord-Zuidraad
  • Voorstelling van initiatieven in de scholen.