Notariële inlichtingen

Voor de verkoop van een goed zal de notaris de verplichte inlichtingen inwinnen bij de gemeente. Dit betreft zowel stedenbouwkundige inlichtingen als inlichtingen in verband met milieu, voorkooprecht, huisvesting, onteigening, …
Als gemeenten beschikken over een plannen- en een vergunningenregister, dan wordt dat gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. En 31 dagen daarna gaan in die gemeente de strengere eisen in.
Tielt beschikt over een plannen- en vergunningenregister.
De strengere (bijkomende) eisen zijn:

 1. De notaris vermeldt in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop:
  1. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister;
  2. of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
  3. de lasten en voorwaarden van de eventuele verkavelingsvergunning. Hij voegt aan de akte een stedenbouwkundig uittreksel toe. Als een planbatenheffing betaald moet worden, bezorgt hij de bevoegde ambtenaren een afschrift van de akte.

 2. Iedereen die een onderhandse akte van verkoop opmaakt moet vermelden:
  1. of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister

 3. De vastgoedmakelaars/notarissen nemen artikel 4.2.1 van De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de vergunningsplicht) over in de akte.

 4. In alle publiciteit voor verkopen moet worden vermeld:
  1. of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister;
  3. of er een dagvaarding werd uitgebracht (overeenkomstig de decreetsartikelen over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing;
  4. of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
  5. of er een verkavelingsvergunning bestaat.

Voor een advertentie op internet gebruikt u geen afkortingen.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina