Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening: openbare onderzoeken en beslissingen

Structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Bij de opmaak van rooilijnplannen, buurtwegen, plan-MER's en vaststelling van allerhande inventarissen wordt ook een openbaar onderzoek georganiseerd.
Ook sommige beslissingen dienen naderhand bekendgemaakt te worden.

Hieronder worden deze openbare onderzoeken en bekendmakingen aangekondigd per categorie.

  • Ruimtelijke Structuurplannen
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Buurwegen en rooilijnplannen
  • Inventarissen onroerend erfgoed
  • Procedure plan- en project-MERĀ 

In bijlage vindt u de volgende bekendmakingen van openbaar onderzoek:

  • Bekendmaking beslissing deputatie buurtweg nr. 51 Sint-Amandstraat
  • Afschaffen buurtweg 16 en 44, ter hoogte van de Neringenstraat

  • Gedeeltelijk afschaffen en verleggen van buurtweg nr. 5 (Dentergemstraat) ter hoogte van overweg 16 op lijn 73 Deinze-Grens RFF (Duinkerken)

  • Beslissing milieu-effectrapportage RUP Monteval-Zuiderring