Orgaandonatie

Sinds 13 juni 1986 heeft België een wet over het wegnemen en het transplanteren van organen.    De wet voorziet dat bij iedereen, die in het bevolkingsregister (en meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister) is ingeschreven, organen mogen weggenomen worden na het overlijden, behalve wanneer hiertegen uitdrukkelijk verzet wordt of werd geuit.  

De geneesheer mag niet overgaan tot de wegneming van organen zonder na te gaan of er geen verzet werd geuit:

 • door de betrokken persoon door een uiterste wilsbeschikking af te leggen bij het gemeentebestuur die het verzet invoert in het rijksregister
 • door de betrokken persoon op een andere wijze en voorzover de geneesheer hiervan in kennis werd gesteld
 • door een verwant in eerste graad (d.i. ouders of kinderen) en de  samenlevende  echtgenoot.

Wilsbeschikking inzake orgaandonatie

Iedereen kan persoonlijk bij de Dienst Bevolking, bij de huisarts of via www.mijngezondheid.be  een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen of weefsels na zijn/haar overlijden.   

Dit kan: 

 • een verklaring van verzet zijn of
 • een verklaring van uitdrukkelijke toestemming tot orgaandonatie.

Sinds 01.07.2020 kan er de keuze gemaakt worden voor 4 soorten afname lichaamsmateriaal :

 • transplantatie organen
 • doneren van lichaamsmateriaal (bv. huid, slagaders, pezen, hartklep)
  • voor transplantatie
  • voor nieuwe behandelingen of voor productie van medicijnen (innovatieve therapieën)
  • om wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen

Deze verklaring is vrijwillig, kosteloos en kan op elk ogenblik herroepen worden.

Is er geen wilsbeschikking inzake orgaandonatie dan mag de familie zich verzetten tegen orgaandonatie. Bestaat er wel een verklaring van uitdrukkelijke toestemming, dan moet er geen rekening gehouden worden met de eventuele weigering van de familie. 

De verklaring orgaandonatie voor wilsonbekwamen of minderjarige kinderen kan enkel in de gemeente.   Ouders kunnen enkel verzet laten registreren voor hun minderjarige kinderen. Op de leeftijd van 18 jaar wordt dit verzet automatisch ingetrokken en krijgen de jongeren een brief om een nieuwe verklaring af te leggen volgens hun eigen keuze.

Minderjarigen vanaf de leeftijd van 12 jaar, voor zover ze bekwaam zijn en begrijpen wat hun keuze inhoudt,  kunnen ook zelf een verklaring orgaandonatie laten registreren bij de gemeente.

Meer info

www.health.belgium.be

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89