Overlijden, aangifte

Wanneer iemand komt te overlijden, verwittig dan onmiddellijk een arts of de dienst 100, die officieel het overlijden kan vaststellen.
Wanneer het een gewelddadig of verdacht overlijden betreft (bv. ongeval, zelfmoord …), verwittig dan ook onmiddellijk de politie (tel. 101) om de nodige vaststellingen te doen.

Wie

Het overlijden wordt aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de overlijdensplaats. In de praktijk gebeurt de aangifte door een begrafenisondernemer, aangesteld door de nabestaanden.
Wettelijk gezien kan echter iedereen een overlijden aangeven wanneer zij een medische attest van overlijden voorleggen.

Ondanks het feit dat er wettelijk geen termijn is vastgelegd om een overlijden aan te geven,  gebeurt de aangifte best zo snel mogelijk.

Wat meebrengen

Bij aangifte van overlijden moeten volgende documenten voorgelegd worden:

 • een medisch attest van overlijden, opgesteld door de arts die het overlijden vaststelde
 • de identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene
 • het trouwboekje van de overledene (voor ongehuwden: het trouwboekje van de ouders)
 • in voorkomend geval:
  • een uiterste wilsbeschikking, afgeleverd door de woonplaats van de overledene
  • de toelating tot begraven van het gemeentebestuur, indien de overledene niet in Tielt begraven wordt
  • een aanvraag tot crematie
  • een aanvraag tot verlenen van concessie, ondertekend door de nabestaanden

Wanneer het overlijden te wijten is aan een gewelddadige, verdachte of niet vast te stellen oorzaak, wordt het dossier overgemaakt aan de Procureur des Konings. De aangifte kan pas gebeuren nadat er een bevestiging is van het parket die het lichaam vrijgeeft en geen bezwaar heeft tot begraving/crematie.

De overlijdensakte

Op basis van de voorgelegde stukken wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand een overlijdensakte opgesteld. Dit document is het officiële bewijs van overlijden. Bij de aangifte van overlijden worden uittreksels van de overlijdensakte meegegeven. Deze uittreksels zijn kosteloos en moeten voorgelegd worden bij verschillende instellingen (ziekenfonds, werkgever, pensioendienst, ...).

Wie moet je eveneens op de hoogte brengen van het overlijden

 • de bankinstellingen en/of de Post voor de blokkering van de rekeningen, spaarboekjes, enz.
 • de werkgever
 • het ziekenfonds
  (uittreksel  overlijdensakte en eventueel betalingsbewijs lijkkist meenemen)
 • andere instellingen, zoals de pensioendienst, dienst tegemoetkoming voor personen met een handicap, hulpkas voor werkloosheidsuitkering … worden via het rijksregister of de kruispuntbank op de hoogte gesteld van het overlijden. De parkeerkaart voor gehandicapten moet teruggestuurd worden naar het ministerie.   
 • verzekeringsmaatschappijen
 • diverse nutsinstellingen zoals telefoon-, gas- en electriciteitsmaatschappij, watermaatschappij
 • de huiseigenaar ingeval van huurwoning

Meer informatie

www.notaris.be/erven-schenken
www.belgium.be/nl/familie

Maak hier je afspraak:

E-loket

 • overlijden aangifte

  eID

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89