Overlijdensakte, afschrift/uittreksel

Wat

De akte van overlijden vermeldt de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, de overlijdensdatum- en plaats, de woonplaats en de burgerlijke staat van de overledene, in voorkomend geval de identiteit van de echtgenoot, de identiteit van de aangever.

Je kan de overlijdensakte opvragen in verschillende vormen:

 • vooreensluidend afschrift, dit is een volledige kopie van het originele document
 • een uittreksel met afstamming, dit is een verkorte versie van het orginele document
 • een internationaal uittreksel, dit is een verkorte versie van de originele akte, opgesteld in verschillende talen. Dit document kan zonder legalisatie onmiddellijk aanvaard worden in de landen die de overeenkomst van Wenen (1976) hebben ondertekend.

Voor wie

De afgifte van afschriften of uittreksel met vermelding van afstamming  van akten van minder dan 100 jaar, is wettelijk beperkt.  Zij kunnen afgeleverd worden aan:

 • openbare overheden
 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of de overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (bv. ouders, kinderen)
  (geen aanverwanten en zijlijn zoals bv. broers of zussen, stiefouders …)
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat

Andere personen kunnen slechts een dergelijk afschrift of uittreksel krijgen  wanneer zij een toestemming kunnen voorleggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, mits zij laten blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.

Je vraagt het document persoonlijk aan en het document wordt kosteloos verstrekt.

Voor de afgifte van afschriften en opzoekingswerk in het kader van genealogisch onderzoek, moet je je wenden tot de Archiefdienst. 

Hoe aanvragen

Bij persoonlijke afhaling aan het loket, breng je je identiteitskaart mee. Je ontvangt dan onmiddellijk het afschrift of het uittreksel. Indien het document gelegaliseerd moet worden, dan kan het document niet onmiddellijk afgegeven worden.

Het document kan ook per brief, per mail of via het E-loket aangevraagd worden. Je vermeldt de reden waarom je het document nodig hebt (gerechtelijke procedure, sociaal, werkgever ...). De akte wordt dan binnen de week opgestuurd naar je adres vermeld in het rijksregister.

Maak hier je afspraak:

E-loket

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89