Parkeerbeleidsplan

In het parkeerbeleidsplan  dat in werking trad op 1 januari 2015 werd het gedifferentieerd parkeerbeleid verder verfijnd en uitgebreid. Voor de verschillende parkings en straten gelden er andere normen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen betalend of niet betalend parkeren en parkeren met een parkeerkaart (blauwe zone). Het betalend parkeren werd nog verder gedifferentieerd naar duurtijd en kostprijs. In alle zones voor betalend parkeren zijn de eerste 15 min. gratis.

  KOSTPRIJS MAX. PARKEERDUUR
Kernzone € 0,50 /15 min. 60 min.
Markt € 0,50 /15 min. 30 min.
Rameplein € 0,25 /15 min. 240 min.
Overige zones € 0,25 /15 min. 120 min.

Conform het convenantenbeleid wordt in het centrum het standstill-principe toegepast. Dit betekent dat het aantal parkeerplaatsen in het centrum niet mag toenemen. Wel kan het verdwijnen van parkeerplaatsen op de ene plaats gecompenseerd worden door bijkomende parkeerplaatsen op een andere plaats. Uitgangspunt is een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte.

Via de link hieronder vind je een overzicht van de verschillende parkeerzones in Tielt.

In het voorjaar van 2020 werd de opdracht gegeven aan een studiebureau om een nieuw parkeerbeleidsplan uit te werken als onderdeel van een grotere verkeersleefbaarheidsstudie.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89