Parkeerkaart voor handelaars

Handelaars met een handelszaak in een straat met betalend of beperkt parkeren (blauwe zone) kunnen telkens voor een periode van één kalenderjaar een gemeentelijke parkeerkaart bekomen.

Voor het toepassingsgebied van de gemeentelijke parkeerkaart verwijzen wij naar de tabel in bijlage waarin het toepassingsgebied vermeld staat per straat.

Een gemeentelijke parkeerkaart kan enkel afgeleverd worden aan een handelaar onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager handelaar moet het bewijs voorleggen dat hij een handelszaak heeft in de zone waarvoor de kaart wordt afgeleverd.
  • De aanvrager handelaar moet het bewijs voorleggen dat het voertuig is ingeschreven op zijn naam of op naam van zijn werkgever die er dan permanent dient over te beschikken.

De retributie, voor handelaars, voor het bekomen van een gemeentelijke parkeerkaart bedraagt:

  • 100 euro voor een eerste kaart.
  • 100 euro voor een tweede kaart.
  • 250 euro voor een derde kaart.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina