Pensioen, aanvraag

In België bestaan er drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel. Als je een gemengde loopbaan hebt, dan zal je een pensioen ontvangen uit twee of drie stelsels. Voor wie over een te laag of geen pensioen beschikt, kan een aanvraag indienen voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 

Aanvraag

Als je met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd, dan hoef je geen aanvraag in te dienen. De aanvraag wordt automatisch één jaar voor de oppensioenstelling opgestart.

Volgende personen moeten een pensioenaanvraag indienen:

 • Werknemers of zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan 
 • Werknemers of zelfstandigen die na de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gaan
 • Personen die als weduwe/weduwnaar in aanmerking komen voor een overlevingspensioen
  (waneer de echtgenoot of echtgenote op het ogenblik van het overlijden nog actief was)
 • Personen die in aanmerking komen voor een rustpensioen van de uit de echtgescheiden echtgenoot/echtgenote

Ambtenaren (vastbenoemd in de openbare sector) vragen het pensioen aan via de personeelsdienst van de openbare instelling. 

De aanvraag doe je persoonlijk bij de dienst bevolking of online (met je eID). Je brengt je identiteitskaart mee. Indien je je niet persoonlijk kan aanmelden, dan geef je een volmacht aan een andere persoon. De aanvraag wordt digitaal doorgestuurd naar de Rijksdienst voor pensioenen en/of het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering voor Zelfstandigen. Je ontvangt van het stadsbestuur een bewijs van de ingediende aanvraag. Je moet dit document goed bewaren tot de volledige procedure is afgelopen. De federale pensioendienst zal  je daarop documenten opsturen, die moet je invullen en terugsturen. Je kan altijd terecht bij de dienst bevolking of het Sociaal Huis, indien je problemen ondervindt met het invullen van deze documenten.

Zitdag pensioendienst

De federale pensioendiensten (werknemers en zelfstandigen) houden in samenwerking met het stadsbestuur van Tielt maandelijks een lokale zitdag:

 • Datum: 1ste donderdag van de maand
 • Uur: van 9u00 - 10u30 voor werknemers
          van 9u30 - 10u30 voor zelfstandigen
 • Locatie: Sociaal Huis, Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt.
 • Maak een afspraak via de pensioenlijn op het nummer 1765

Indien je een gemengde loopbaan hebt, dan kan je terecht bij een pensioenpunt. De drie pensioeninstellingen (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) houden dan samen een zitdag:

 • Datum: 3de donderdag van de maand
 • Uur: 10u00 - 11u30
 • Locatie: Gewestelijk kantoor RVP, Keer der Vlamingenstraat 6, 8500 Kortrijk

Meer info?

http://www.rvp.fgov.be (werknemers)
www.rsvz-inasti.fgov.be  (zelfstandigen)
www.pdos.fgov.be  (ambtenaren)

Maak hier je afspraak:

 

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89