Algemene milieubelasting

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de stad, een algemene milieubelasting gevestigd.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 07.12.2023 een nieuw reglement goedgekeurd.