Plaatsen van een terras

Horecauitbaters die een terras wensen te plaatsen voor op het openbaar domein, kunnen dit bij het stadsbestuur aanvragen volgens de voorwaarden opgenomen in het stedelijk terrasreglement.

Het terras moet minstens aan de bepalingen van dit reglement voldoen. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de vergunning bijkomende voorwaarden verbinden in verband met:

  1. de inrichting en vormgeving van het terras,
  2. de afbakening van het terras,
  3. de hygiëne,
  4. de openbare veiligheid.

Elke ingebruikname van het openbaar domein moet gebeuren volgens de verkregen vergunning(en) en het bijhorend inplantingsplan, zoals afgeleverd door de stad Tielt.

Voor het innemen van het openbaar domein is eveneens een retributie verschuldigd.

Openingsuren & contact

Toerisme, Evenementen en Lokale Economie

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 16
F
051 40 51 89