Procedure ongeschiktheid en onbewoonbaarheid

Inhoud

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand niet.

Procedure

De burgemeester beslist om een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren.

  • ongeschikt: uw woning heeft minstens 15 strafpunten. Deze strafpunten vind je terug op het technisch verslag van het woningonderzoek.
  • onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.
    Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een Vlaamse inventaris.

Wonen-Vlaanderen voert het technische onderzoek van de woning uit en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat je jouw woning zo snel mogelijk terug in orde brengt. Als de woning echter na een jaar nog steeds op de inventaris staat, zul je als eigenaar een heffing moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder jou een vrijstelling of schorsing heeft toegekend. Meer informatie hierover vind je in de brochure 'Uw woning is ingeschikt of onbewoonbaar verklaard, wat nu?' die je kan bekijken via deze link

Regelgeving

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode

Op 1 februari 2008 zijn de huidige kwaliteitsnormen in werking getreden.

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij dienst Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening (contactgegevens rechts op deze pagina) of bij de Woonwinkel.  

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89