Regularisatievergunning

In pincipe moet een vergunning aangevraagd en verkregen worden voor de vergunde handelingen worden aangevat. Tijdens of na het uitvoeren van de vergunningsplichtige werken kan de uitvoerder een regularisatie aanvragen.
Bij een beoordeling van de regularisatieaanvraag worden de actuele regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften en eventuele verkavelingsvoorschriften als uitgangspunt genomen.
Bij het beoordelen mag het vergunning verlenende bestuursorgaan rekening houden met de gevolgen van de constructie zoals die zich manifesteren en gemanifesteerd hebben. 'Voldongen feiten' kunnen echter niet als argument worden ingeroepen om het bestuursorgaan te dwingen een regularisatievergunning af te leveren.

Een aanvraag tot regularisatie bevat een afschrift van eventuele processen-verbaal, administratieve beslissingen en rechterlijke beslissingen m.b.t. de constructie, die ter kennis van de aanvrager werden gebracht.
De regularisatievergunning wordt afgeleverd de gebruikelijke beoordelingscriteria en de gebruikelijke vergunningsprocedure in acht genomen. Aldus kunnen voorwaarden en lasten worden verbonden aan de vergunning.
Ook de gebruikelijke verplichtingen met betrekking tot de organsatie van het openbaar onderzoek gelden en dienen uitgevoerd te worden.

Een regularisatievergunning maakt een einde aan de onwettige toestand, ontstaan door een stedenbouwkundige overtreding. Het is maar vanaf de afgifte ervan dat er geen sprake meer is van illegale bouwwerken, ten minste voor zover voldaan is aan de voorwaarden van de regularisatievergunning.

Het niet-vervolgen van een inbreuk door de overheid, wettigt op zich de regularisatie niet.
De sanctionering van een inbreuk sluit de regularisatie niet uit.

 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina