Retributiereglement betalend en beperkt parkeren

De retributiereglementen en aanvullende politieverordeningen van 05.12.2019, gewijzigd op 11.04.2024 voorzien volgende retributies voor betalend en beperkt parkeren.

Betalend parkeren is van toepassing van 8u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00.

Op alle betalende parkeerplaatsen mag de eerste 15 minuten gratis geparkeerd worden. Dit mits een 'gratis ticket' (te bekomen aan parkeerautomaat) duidelijk zichtbaar aan de voorruit wordt geplaatst.

Markt: 15 min. gratis - retributie van € 0,50 / 15 min. - max. parkeerduur van 30 min.

Kortrijkstraat (wegvak tussen Markt en Ramestraat),  Ramestraat, Ieperstraat (wegvak tussen Krommewalstraat en Markt): 15 min. gratis - retributie van € 0,50 / 15 min. - max. parkeerduur van 60 min.

Rameplein: 15 min. gratis - retributie van € 0,50 / 15 min. - max. parkeerduur van 240 min.

Overige: 15 min. gratis - retributie van € 0,25 / 15 min. - max. parkeerduur van 120 min. 

Indien de parkeerwachter vaststelt dat er geen parkeerticket werd genomen, of de tijdsduur van het parkeerticket vervallen is wordt een retributie van € 20 aangerekend.

Op zondagen en wettelijke feestdagen evenals op 11 juli is er geen retributie verschuldigd.

In geval van defect van een parkeerautomaat is de bestuurder gehouden een ticket te nemen aan een andere, wel werkende automaat. Indien meerdere automaten defect zijn dient de parkeerschijf geplaatst te worden.

Personen met een handicap, houders van een speciale kaart uitgereikt overeenkomstig het MB van 07.05.1999, zoals later gewijzigd worden vrijgesteld van de betaling van het voorgeschreven parkeergeld, indien deze kaart duidelijk zichtbaar is aangebracht achter de voorruit van het voertuig en de parkeerduur beperkt wordt tot maximum 120 minuten (aan te tonen met correct gebruikte parkeerschijf). Deze tijdsbeperking is niet van toepassing op de specifieke parkeerplaatsen voor personen met een handicap en de parkeerplaatsen ter hoogte van dienstencentrum 't Vijverhof in de Kortrijkstraat.

Beperkt parkeren is van toepassing van 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00.

De door de gebruiker gewenste parkeertijd wordt vastgesteld aan de hand van de parkeerschijf, voor maximaal 2 uur of zoals aangebracht op de signalisatie.

Op zondagen en wettelijke feestdagen evenals op 11 juli dient de parkeerschijf niet gebruikt te worden en is de parkeerduur onbeperkt.

Bij het niet plaatsen van de parkeerschijf, conform artikel 27.1 van de wegcode; wordt een retributie vastgesteld op € 20 / dag.

Personen met een handicap, houders van een speciale kaart uitgereikt overeenkomstig het MB van 07.05.1999, zoals later gewijzigd worden vrijgesteld van de beperking van de parkeerduur en de retributie, mits de kaart duidelijk zichtbaar is aangebracht achter de voorruit van het voertuig.

Klachten en bezwaren

Het toezicht op het betalend en beperkt parkeren in de stad Tielt is in concessie gegeven aan de private partner Optimal Parking Control. Zij zorgen voor de inzet van parkeerwachters en inning van parkeerretributies. Klachten over de dienstverlening en bezwaren tegen parkeerretributies moeten gericht worden aan:

Optimal Parking Control Parkingshop, parking 'De Munt' - Henri Horriestraat 29, 8800 Roeselare.

T 051 20 61 85

www.parkeren.be/tielt

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89