Retributie op de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten

Voor de jaren 2020 tot en met 2025, wordt er een retributie vastgesteld op de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten als volgt:

A 4 formaat :     

0,50 euro per bladzijde

0,50 euro per bladzijde recto-verso

met een minimum van 0,50 euro per document

A3 formaat :      

0,50 euro per bladzijde

0,50 euro per bladzijde recto-verso

met een minimum van 1,00 euro per document

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.