Retributie op de opvang, de verzorging, het transport, de voeding, de opsluiting en de bewaring van loslopende en/of verdwaalde dieren

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten voordele van de gemeente een retributie gevestigd voor de opvang, de verzorging, het transport, de voeding, de opsluiting en de bewaring van loslopende en/of verdwaalde dieren.

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op € 50,00 vermeerderd met € 12,50 per dag dat het dier dient opgevangen in een gemeentelijke opvangplaats, met € 75,00 indien het dier wordt overgebracht naar een dierenasiel en, in voorkomend geval, met de gemaakte kosten voor een dierenarts.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.