Retributie op de opvang, de verzorging, het transport, de voeding, de opsluiting en de bewaring van loslopende en/of verdwaalde dieren

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten voordele van de gemeente een retributie gevestigd voor de opvang, de verzorging, het transport, de voeding, de opsluiting en de bewaring van loslopende en/of verdwaalde dieren.

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op € 50,00 vermeerderd met € 12,50 per dag dat het dier dient opgevangen in een gemeentelijke opvangplaats, met € 75,00 indien het dier wordt overgebracht naar een dierenasiel en, in voorkomend geval, met de gemaakte kosten voor een dierenarts.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89
Deel deze pagina