Opzoekingen laten verrichten

Specifieke onderzoeksvragen kunnen ook per e-mail of per brief voor jou beantwoord worden door het archiefpersoneel, maar hiervoor wordt wel een retributie aangerekend van 10 € per begonnen halfuur onderzoekstijd. Bovendien worden ook kopieerkosten aangerekend in toepassing van de retributie op afgifte van bestuursdocumenten.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.

E-loket

  • stadsarchief opzoekingen (aanvraagformulier)

    Formulier