Retributiereglement voor prestaties technische dienst

De technische dienst dient naar aanleiding van bijvoorbeeld een verkeersongeval het openbaar domein te herstellen. Dergelijke prestaties worden door het stadsbestuur conform het retributiereglement aan de veroorzaker gefactureerd.

Tevens is er een billijke vergoeding aan het stadsbestuur vereist voor de prestaties die de technische dienst dient uit te voeren: bijvoorbeeld wijziging van de openbare wegenis op vraag van een aanpalende eigenaar.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.