Rijbewijs, voorlopig

Model 18 of 36 (auto)

Overzicht

Eerst volg je een theoretische opleiding van 12 uur in een erkende rijschool of studeer je op eigen houtje. Nadat je geslaagd bent voor het theoretische examen, kan je voor je praktijkopleiding opteren voor een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maand:

Voorwaarden Model 18 Model 36
Aanvraag vanaf 18 jaar 17 jaar
Geldigheidsduur VR 18 maand 36 maand
Verplichte opleiding rijschool 20u  VOOR aanvraag VR niet verplicht
Begeleiding ZONDER begeleider MET begeleider 
Eerste praktische rijexamen na 3 maand na 3 maand én vanaf 18 jaar
Kostprijs € 26 € 26

Opmerkingen

 • Begeleiders worden opnieuw vermeld op het voorlopig rijbewijs. Om als begeleider te kunnen optreden, moet je begeleider voldoen aan een aantal voorwaarden:
  • de begeleider moet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
  • sinds 8 jaar in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs
  • gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen
 • Er kan éénmaal overgeschakeld worden naar een ander model van voorlopig rijbewijs (met behoud van stage), op voorwaarde dat het theoretisch examen op datum van opmaak van het nieuwe voorlopige rijbewijs nog geen 3 jaar oud is, anders moet het theoretisch examen opnieuw afgelegd worden.  
 • Het model 18 of 36 kan meermaals afgeleverd worden, mits een wachttijd van 3 jaar. 
 • Je hebt 3 jaar de tijd om je definitief rijbewijs te behalen.
 • Na 2 mislukte praktijkexamens, kan je het praktijkexamen slechts opnieuw afleggen NA 6 uur praktijkles in een rijschool te volgen.
   

Hoe aanvragen

Vanaf 01.05.2024 vraag je je voorlopige rijbewijs aan via Beldrive platform van de FOD Mobiliteit.

Je meldt je aan met je eID en laadt volgende documenten op :

 • bekwaamheidsattest van de rijschool bij keuze voorlopig rijbewijs 18 mnd
 • indien je kiest voor het model 36, dan zal je begeleider (of begeleiders) zich eerst moeten registreren in het platform en jouw naam en rijksregisternummer invullen.
  Begeleiders moeten ook opnieuw verplicht een vormingsmoment volgen.


Je komt persoonlijk je voorlopig rijbewijs afhalen, op afspraak (vanaf de 3de werkdag na de online aanvraag) :

 • je brengt de originele documenten mee (eventueel het bekwaamheidsattest)
 • je identiteitskaart
 • € 26 (vanaf 01.01.2023)

Lukt het jou niet om de aanvraag van het voorlopig rijbewijs via het beldriveplatform in te dienen, dan kan je nog steeds terecht bij de dienst bevolking voor de aanvraag (op afspraak).

Model 3

Voorwaarden

Het voorlopig rijbewijs model 3 wordt afgegeven aan de kandidaat die de scholing volgt met een niet-professionele begeleider en die geen praktische lessen gevolgd heeft in een rijschool. Dit document dient voor de opleiding van alle categorieën en subcategorieën van voertuigen met uitzondering van de categorie B.

Categorieën A3, A- en A

Sinds 1 mei 2013 is de wetgeving inzake toekenning van de rijbewijzen voor bromfietsen (categorie A3) veranderd: de categorie A3 wordt AM en het voorlopig rijbewijs voor deze categorie wordt afgeschaft.

Categorieën  BE-C1-C-C1E-CE-D1-D1E-D-DE

 • de kandidaat moet houder zijn van een geldig rijgeschiktheidsattest groep 2, UITZ. BE
 • elke kandidaat moet minstens één begeleider hebben
 • de begeleider moet minimum 24 jaar zijn : BE-C1-C-C1E-CE
 • de begeleider moet minimum 27 jaar zijn : D1-D-D1E-DE
 • de begeleider moet houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs afgegeven en geldig sinds minstens 6 jaar voor het besturen van het voertuig waarin hij de kandidaat-bestuurder begeleidt

Minimumleeftijd

Categorie A-, BE, C1, C, C1E, D1, D1E 

18 jaar

Categorie A, CE, D, DE 

21 jaar

Opmerkingen 

De kandidaat voor de categorie C kan een voorlopig rijbewijs C bekomen maar kan slechts een rijbewijs C bekomen op de leeftijd van 21 jaar behalve wanneer een getuigschrift van vakbewaamheid wordt voorgelegd.

De kandidaat voor de subcategorie D1 kan een voorlopig rijbewijs D1 bekomen maar slechts een rijbewijs D1 bekomen op de leeftijd van 21 jaar behalve wanneer een getuigschrift van vakbekwaamheid wordt voorgelegd.

Praktisch examen

De kandidaat houder van een voorlopig rijbewijs model 3 kan na 1 maand stage praktisch examen afleggen. 

A- 18 jaar
A 21 jaar
BE-C1-C1E-C-CE-D1-D1E  18 jaar
D-DE  21 jaar

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89