Aansluiten riolering

Onze gemeente doet voor haar rioolbeheer een beroep op de expertise van Riopact, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Als rioolbeheerder zorgt Riopact voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Dit houdt onder meer volgende taken in:

 • realiseren van rioolaansluitingen
 • reinigen rioleringen
 • reinigen straatkolken
 • oplossen verzakkingen en verstoppingen t.g.v. problemen met het rioleringsstelsel
 • aanleg en onderhoud pompstations
 • aanleg en onderhoud individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)
 • aanleg nieuwe rioleringen en vervangen verouderde rioleringen
 • opmaken hemelwaterplannen
 • opmaken en bijwerken riooldatabank

Waarvoor kan je als burger terecht bij Riopact?

 • Een rioolaansluiting. Deze vraag je best 8 weken voor de start van de (ver)bouwwerken aan. Het aanvraagformulier vind je hier (riopact.be/rioolaansluiting).
 • Een verstopping van de riolering op het openbaar domein.
  > Bij de Downloads rechts op deze pagina vind je een document met meer duiding over wat je moet doen wanneer je een verstopping vaststelt.
  > Onderaan deze pagina vind je een filmpje dat je hierover meer info geeft.  

Meer info? www.riopact.be

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89