Screeningnota, project-MER

Milieu en ruimtelijke ordening hangen nauw samen.
Wanneer de vergunningsaanvraag een project-mer-screeningsnota omvat, onderzoekt de gemeenteljk stedenbouwkundig ambtenaar die nota en neemt een beslissing of er een milieu-effectrapportage over het project moet worden opgesteld.
Meer info hierover in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en via de site http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage.
Op de site zijn tevens alle lopende en goedgekeurde dossiers te raadplegen, per gemeente.

De beslissing dat een milieu-effect-rapport over het project moet worden opgesteld, heeft van rechtswege de onvolledigheid van de vergunningsaanvraag tot gevolg.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina