Slachtbewijzen

De registratie van eigenaars/aangevers van een particuliere slachting en het afleveren van een slachtaangifte gebeurt elektronisch op de dienst secretariaat van het stadhuis, waarbij de gegevens in een centrale gegevensbank opgenomen worden. Het principe hiervan is als volgt:

  1. Een persoon die zich wil registreren als aangever/eigenaar van een dier met het oog op een particuliere slachting, dient zich persoonlijk aan te melden op het stadhuis en zal een document met een registratienummer ontvangen. Deze registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die men wenst te (laten) slachten.
  2. Voor een particuliere slachting die buiten het slachthuis gebeurt, moet de eigenaar een slachtaangifte doen op het stadhuis. Deze is 8 dagen geldig en moet minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren. Bij deze aangifte moet de aangever in het bezit zijn van zijn registratienummer en het beslagnummer van het bedrijf waar het dier gehouden werd. Dit beslagnummer kan men vragen aan de veehouder waar men het dier gekocht heeft of staat vermeld op het vervoersdocument dat de dieren vergezelt.
     
    Voor een particuliere slachting in het slachthuis zal de aangifte bij aankomst in het slachthuis gebeuren. Dezelfde gegevens moeten meegedeeld worden.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89