Begraafplaatsen, locaties en openingsuren

In elke deelgemeente is er een stedelijke begraafplaats:

  •  Tielt: Krommewalstraat
  •  Aarsele: Schoolstraat
  •  Kanegem: Keizerstraat
  •  Schuiferskapelle: Kapelleweg

Op elke begraafplaats kan een traditionele begrafenis, het uitstrooien of bijzetten van assen na crematie, plaatsvinden. Elke inwoner mag kiezen op welke stedelijke begraafplaats hij/zij begraven wordt.

Elke begraafplaats is toegankelijk:

  • van 1 april t.e.m. 2 november: 8u00 - 19u00
  • van 3 november t.e.m. 31 maart: 9u00 - 18u00

De poorten van de begraafplaatsen (Tielt en Kanegem) worden steeds stipt gesloten. Gelieve je dus te houden aan deze sluitingsuren.  
VANAF MAANDAG 17/04/2023 WORDT DE BEGRAAFPLAATS AARSELE OOK GESLOTEN OP DE SLUITINGSUREN.

Op de begraafplaats Tielt, sluit de poort ingang Keidam automatisch op de vastgestelde openingstijden.  Wie de sluitingstijd even uit het oog verloren is, kan de begraafplaats toch veilig verlaten via deze poort. Zij drukken dan op de noodknop en de poort opent zich gedurende korte tijd. De opening van de poort is beperkt tot voetgangers.

Bezoekers, Bij problemen na sluitingstijd contacteer de politie (T 112).

AANKONDIGING VAN PROCEDURES EN WERKEN OP DE BEGRAAFPLAATSEN

Opstart procedure ontruiming gewone grond – begraafplaats Tielt

Het schepencollege besliste tot de opstart van een procedure ontruiming van een perceel gewone grond (zonder concessie) op de begraafplaats van Tielt.   De 140 graven dateren van de periode 1992-2002.  Niet-geconcedeerde graven worden kosteloos toegestaan voor een periode van 10 jaar.  Deze termijn is nu al enige tijd overschreden.

De procedure houdt in dat er gedurende 1 jaar een aanplakking aan elk individueel graf en aan de ingang van de begraafplaats is, waarbij de ontruiming aangekondigd wordt.  Indien de nabestaanden toch het behoud wensen van het graf, dan kunnen zij binnen het jaar opteren voor een concessie  en het herbegraven van de persoon op een geconcedeerde plaats (grond of kelder) (of eventueel crematie).    De nabestaanden moeten dan contact nemen met de dienst begraafplaatsen (tel. 051/42.81.32) of bevolking@tielt.be.

De procedure loopt van 01.02.2024-01.02.2025.   De ontruiming en de inzaaiing van het perceel vindt dan plaats in het voorjaar 2025.  De aangetroffen stoffelijke overblijfselen worden herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats van Tielt.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89