Speelstraten, aanvraag en reglementering

In Tielt heb je tijdens de zomervakantie de mogelijkheid om een straat in te richten als speelstraat.
Enkel straten waar op een veilige manier een spelfunctie kan gerealiseerd worden, komen in aanmerking.

Ben je van mening dat het inrichten van een speelstraat interessant kan zijn voor jouw straat? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst Jeugd. Het aanvragen van een speelstraat is gratis.

 

Hoe aanvragen?

Vul de afsprakennota stadsbestuur en peter/meter speelstraat en de bewonersenquête in en breng binnen op de dienst Jeugd.

Wanneer ten laatste?

De aanvragen om een speelstraat in te richten, dienen de Jeugddienst te bereiken uiterlijk op:

  • 1 mei voor de zomervakantie

 

Signalisatie?

De signalisatieborden worden door de stadsdiensten zelf ter plekke gebracht. De peter(s) of meter(s) zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de borden.