Speelstraten, aanvraag en reglementering

1. Aanvraag speelstraat

Een speelstraat is een straat die gedurende een periode in de paas- en/of zomervakantie voorbehouden is voor spelende kinderen. Zij hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers:

  • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
  • Wie in de straat woont of er een garage heeft mag met een motorvoertuig de straat in maar moet stapvoets rijden.
  • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch raden we aan om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 en het onderbord met daarop 'speelstraat' sluiten  de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de dag.

Voorwaarden 

Een speelstraat komt in aanmerking als speelstraat als:

  • de straat in een woonzone ligt
  • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/h
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt.
  • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
  • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Ben je van mening dat het inrichten van een speelstraat interessant kan zijn voor jouw straat? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst Jeugd. Het aanvragen van een speelstraat is gratis.

Hoe aanvragen?

Vul de afsprakennota tussen het Stadsbestuur / speelstraatverantwoordelijken en de bewonersenquête in en breng binnen op de dienst Jeugd.

Wanneer ten laatste?

De aanvragen om een speelstraat in te richten, dienen Dienst Jeugd te bereiken uiterlijk op:

  • 10 maart voor de paasvakantie
  • 10 mei voor de zomervakantie