Speelstraten, aanvraag en reglementering

Hou rekening dat de toekomstige maatregelen zullen gelden inzake het Coronavirus. Momenteel is het nog onduidelijk of speelstraten kunnen georganiseerd worden.

In Tielt heb je tijdens de paasvakantie en/of zomervakantie de mogelijkheid om een straat in te richten als speelstraat.
Enkel straten waar op een veilige manier een spelfunctie kan gerealiseerd worden, komen in aanmerking.

Ben je van mening dat het inrichten van een speelstraat interessant kan zijn voor jouw straat? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst Jeugd. Het aanvragen van een speelstraat is gratis.

Hoe aanvragen?

Vul de afsprakennota stadsbestuur en peter/meter speelstraat en de bewonersenquête in en breng binnen op de dienst Jeugd.

Wanneer ten laatste?

De aanvragen om een speelstraat in te richten, dienen de Jeugddienst te bereiken uiterlijk op:

  • 10 maart voor de paasvakantie
  • 1 juni voor de zomervakantie (om op een veilige manier de handtekeningen te verzamelen voor de bewonersenquête kan je het formulier afhalen bij 'downloads' 2020_Coronavirus-Aanvraag speelstraat_Op een veilige manier invullen van bewonersenquête (indien er meerdere kopies gewenst zijn kan je deze, tijdens de kantooruren, afhalen op de dienst Jeugd -Generaal Maczekplein 2, Tielt)

Signalisatie?

De signalisatieborden worden door de stadsdiensten zelf ter plekke gebracht. De peter(s) of meter(s) zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de borden.