Stedelijke Land- en Tuinbouwraad

De land- en tuinbouwraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de land- en tuinbouwers van Tielt en adviezen te verstrekken over alle aangelegenheden die betrekking hebben op land- en tuinbouw en veeteelt en andere verwante sectoren.

De raad fungeert als adviesraad inzake alle land- en tuinbouwaangelegenheden. Dit zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen kan de raad adviezen verstrekken.

Bijkomend streeft de raad ernaar om het overleg en de samenwerking tussen de verschillende land- en tuinbouwinstanties te bevorderen en onderzoekt op welke wijze doelgerichte initiatieven die ten goede komen aan de plaatselijke land- en tuinbouw, aangemoedigd of uitgebreid kunnen worden.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89
Deel deze pagina