Stedelijke Milieuraad

De Stedelijke Milieuraad heeft als doel, hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief, aan het stadsbestuur adviezen te verstrekken en voorstellen te formuleren in verband met leefmilieu en milieuzorg. De Milieuraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle sociale geledingen.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89
Deel deze pagina