Stedelijke Milieuraad

De Stedelijke Milieuraad verstrekt adviezen aan het stadsbestuur in verband met leefmilieu, natuur, duurzame ontwikkeling en klimaat. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van milieu-, landbouw- en middenstandsverenigingen, industrie, werknemersorganisaties, scholen en socio-culturele verenigingen. Ook geïnteresseerde burgers kunnen zich kandidaat stellen.

De Stedelijke Milieuraad komt een viertal keer per jaar samen.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de Stedelijke Milieuraad goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via de downloads rechts onderaan deze pagina.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89