Stedelijke Milieuraad

Stedelijke Milieuraad

De Stedelijke Milieuraad verstrekt adviezen aan het stadsbestuur in verband met leefmilieu, natuur, duurzame ontwikkeling en klimaat. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van milieu-, landbouw- en middenstandsverenigingen, industrie, werknemersorganisaties, scholen en socio-culturele verenigingen. Ook geïnteresseerde burgers kunnen zich kandidaat stellen.

De Stedelijke Milieuraad komt een viertal keer per jaar samen.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de Stedelijke Milieuraad goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via download rechts onderaan deze pagina.

Stel je tot 29 april kandidaat

Dit kan je doen door ofwel het formulier 'Kandidatuurstelling lidmaatschap Stedeijke Milieuraad' te downloaden via de bijlage rechts onderaan deze pagina, ofwel door het e-formulier in te vullen.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89
Deel deze pagina