Stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Inhoud: 

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Voorwaarden: 

Op de website ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, kunt u het best altijd vooraf contact opnemen met de stedenbouwkundige dienst van de stad.

Procedure: 

Een stedenbouwkundige vergunning vraagt u aan met een formulier bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad.

Regelgeving: 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina