Subsidiereglement 'Lokaal Mondiaal Beleid'

In de Gemeenteraad van 2 december 2021 werd het subsidiereglement 'Lokaal Mondiaal Beleid' goedgekeurd. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2022.

Het lokaal bestuur wenst initiatieven in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te stimuleren. Samen met de Stedelijke Mondiale Raad zoekt het lokaal bestuur hiervoor draagvlak bij diverse actoren.

Op basis van het subsidiereglement ‘Lokaal Mondiaal Beleid’ voorziet het lokaal bestuur jaarlijks budget voor:

-financiële ondersteuning van verenigingen aangesloten bij de Mondiale Raad

-financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de realisatie van de SDG’s

-financiële ondersteuning bij deelname aan een bouwkamp, actieve inleefreis of vergelijkbare buitenlandse activiteit

-noodhulp

Voor meer informatie kan je rechts op deze pagina de rubriek 'Downloads' raadplegen en volgende documenten downloaden:

-subsidiereglement ‘Lokaal Mondiaal Beleid’

-aanvraagformulier subsidie voor verenigingen aangesloten bij de Mondiale Raad

-aanvraagformulier subsidie voor projecten die bijdragen aan de realisatie van de SDG’s

-aanvraagformulier subsidie voor deelname aan een bouwkamp, actieve inleefreis of vergelijkbare buitenlandse activiteit

Gerelateerde items