Tegemoetkomingen, personen met een handicap

De federale overheid heeft een aantal maatregelen voorzien voor personen met een handicap met als doel de sociale integratie van deze personen te bevorderen.  Je kan inlichtingen bekomen en je aanvraag indienen bij Welzijn Tielt.

Soorten tegemoetkomingen aan personen met een handicap

De inkomensvervangende tegemoetkoming

Indien een persoon wegens zijn handicap, niet meer in staat is om meer dan een derde te verdienen van wat een gezond persoon door uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen, kan een inkomensvervangende tegemoetkoming worden toegekend.

De integratietegemoetkoming

Indien bij een persoon een gebrek aan of een vermindering van de zelfredzaamheid wordt vastgesteld en die daardoor bijkomende kosten heeft om zich te integreren in de maatschappij, kan een integratietegemoetkoming worden toegekend.

Deze twee tegemoetkomingen kunnen afzonderlijk of gelijktijdig toegekend worden.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Personen die ouder zijn dan 65 jaar kunnen een tegemoetkoming aanvragen wegens verminderde zelfredzaamheid of gebrek aan zelfredzaamheid.

Wanneer men al voor de leeftijd van 65 jaar een inkomensvervangende en/ of integratietegemoetkoming aangevraagd heeft, kan men ook na de leeftijd van 65 jaar van deze tegemoetkomingen genieten, tenzij de tegemoetkoming hulp aan bejaarden gunstiger zou zijn.

Attesten voor sociale en fiscale voordelen

Het is mogelijk dat je handicap medisch erkend wordt, maar dat je niet in aanmerking komt voor één van bovenstaande tegemoetkomingen omdat je inkomen te hoog is of je niet voldoet aan de andere voorwaarden.   Dan kan je toch een aanvraag indienen om een aantal sociale en fiscale voordelen te bekomen bij de diverse  instanties (bv. sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas- en electriciteit, vermindering inkomstenbelasting, parkeerkaart …).

 

Aanvraag

De aanvraagprocedure voor sociale tegemoetkomingen vanuit de Directie-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid is sinds 1 juli 2016 gewijzigd.

Wat is nieuw?

De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vervangen door een kortere online vragenlijst, die je vindt op www.myhandicap.belgium.be. Er worden geen papieren formulieren meer afgedrukt.

Je hoeft deze formulieren dus ook niet meer door je arts te laten invullen.

Zodra de vragenlijst op www.myhandicap.belgium.be is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-Generaal Personen met een handicap.  Daar wordt je aanvraag onmiddellijk behandeld en vraagt men rechtstreeks bij de behandelende arts de medische informatie op.  Dankzij deze nieuwe manier van werken wordt je aanvraag op termijn sneller, eenvoudiger en persoonlijker behandeld.

Hoe de aanvraag indienen?

Je kan je aanvraag op de volgende manier indienen:

-  Je doet je aanvraag zelf, of met de hulp van een familielid of kennis, door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op www.myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.

-  Bij Welzijn Tielt, Deken Darraslaan 60 te Tielt, kan men je begeleiden om deze digitale vragenlijst in te vullen. Aangezien dit gemakkelijk een half uur duurt, wordt er op afspraak gewerkt.  Je kan hiervoor terecht op T 051 40 90 52.

-  De maatschappelijke werkers van de Directie-Generaal Personen met een handicap kunnen je ook helpen met je aanvraag. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800 987 99, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u00. Je kan ook terecht op de zitdag van de DG Personen met een handicap in Tielt. Een overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be.

-  Bij je mutualiteit.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

- Je elektronische identiteitskaart met pincode

- De naam en voornaam van je behandelende arts

- Je rekeningnummer: zichtrekening op naam van de aanvrager

- Financiële gegevens: welk inkomen heb je (pensioen, werkloosheid, aanslagbiljet van de personenbelasting ...)

- Informatie over je zelfredzaamheid: verplaatsingsmoeilijkheden, voeding, persoonlijke hygiëne, huishoudelijk werk, zelfstandig wonen ... 

Als je je laat begeleiden bij de aanvraag door Welzijn Tielt, DG of mutualiteiten, is het belangrijk dat je deze documenten meebrengt.  Als je de vragenlijst zelfstandig invult, moet je deze gegevens bij de hand hebben. Ze zijn namelijk noodzakelijk om de aanvraag correct in te vullen.

Welzijn Tielt

Deken Darraslaan 60, Tielt

T 051 40 90 52

welzijn@tielt.be

Meer info?

www.handicap.fgov.be

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89