Tieltse Ouderenadviesraad

Tieltse Ouderenadviesraad

De Tieltse Ouderenadviesraad (TOAR) heeft enerzijds als doel het stadsbestuur te adviseren over plaatselijke aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks senioren aanbelangen. Anderzijds wenst de TOAR samenwerking en overleg tussen verenigingen, diensten en ouderenorganisaties die actief zijn in de seniorensector te bevorderen. Lid worden kan je als vertegenwoordiger van een Tieltse seniorenvereniging of als Tieltse burger.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de TOAR goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via download rechts onderaan deze pagina.

Stel je tot 29 april kandidaat

Dit kan je doen door ofwel het formulier 'Kandidatuurstelling lidmaatschap TOAR' te downloaden via de bijlage rechts onderaan deze pagina, ofwel door het e-formulier in te vullen.

Openingsuren & contact

OCMW Tielt

adres
Deken Darraslaan 178700Tielt
Tel.
051 40 90 52
Deel deze pagina