Tieltse Ouderenadviesraad

De Tieltse Ouderenadviesraad (TOAR) heeft enerzijds als doel het stadsbestuur te adviseren over plaatselijke aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks senioren aanbelangen. Anderzijds wenst de TOAR samenwerking en overleg tussen verenigingen, diensten en ouderenorganisaties die actief zijn in de seniorensector te bevorderen. Lid worden kan je als vertegenwoordiger van een Tieltse seniorenvereniging of als Tieltse burger.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de TOAR goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via de downloads rechts onderaan deze pagina.

Openingsuren & contact

Welzijn Tielt

adres
Deken Darraslaan 608700Tielt
Tel.
051 40 90 52