Transgender

Elke Belg of niet-Belg ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister kan aangifte doen bij de dienst burgerlijke stand van hun woonplaats van hun overtuiging dat hun innerlijk beleefde genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht in hun geboorteakte.    

Ook niet-ontvoogde minderjarigen (met onderscheidingsvermogen) vanaf leeftijd van 16 jaar bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, kunnen aangifte doen.  Zij leggen wel een attest inzake onderscheidingsvermogen door een kind- en jeugdpsychiater voor.

Bij de aangifte wordt een (eerste) verklaring ondertekend ivm gewijzigde overtuiging én het besef inzake de administratieve en juridische gevolgen van deze aanpassing.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt het dossier onmiddellijk voor advies over aan de Procureur des Konings, die binnen een termijn van drie maanden na het ontvangstbewijs, een advies geeft.   Geen advies of positief advies, betekent dat de akte kan opgemaakt worden.  Bij negatief advies omwille van strijdigheid met de openbare orde, wordt de aanvraag geweigerd en kan de aanvrager nog beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bij positief advies, komt de aanvrager, in de periode vanaf 3 tot 6 maanden na afgifte ontvangstbewijs, voor een tweede keer langs bij de dienst burgerlijke stand en herbevestigt zijn eerste verklaring.

Pas daarna wordt een definitieve akte registratie geslachtwijziging opgemaakt en de wijzigingen aan de geboorteakte doorgevoerd.   Er wordt vervolgens een nieuw administratief dossier opgemaakt (nieuw rijksregisternummer, nieuw identiteitskaart en eventueel rijbewijs, reispas, ....)

Maak hier je afspraak:

E-loket

  • afschrift akte geslachtswijziging

    Formulier

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89