Transseksualiteit

Elke persoon ingeschreven in het bevolkingsregister kan een aangifte doen van zijn geslachtsverandering bij de Dienst Burgerlijke Stand, indien hij/zij de onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren en lichamelijk zodanig aan het andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is.     

Bij de aangifte van deze geslachtsverandering overhandigt de betrokkene een verklaring van de psychiater en de chirurg, ter bevestiging van deze onomkeerbare innerlijke overtuiging en lichamelijke aanpassingen.

De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht wordt overgemaakt aan het Parket van de procureur des Konings te Brugge. De inschrijving van de akte in de registers van de burgerlijke stand gebeurt pas wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft vastgesteld dat er geen verhaal tegen deze akte werd aangetekend en ten vroegste 30 dagen na het verstrijken van de verhaaltermijn, die 60 dagen bedraagt vanaf datum van opmaak van de akte.

E-loket

  • afschrift akte burgerlijke stand (voor mezelf of gezin)

    eID
  • afschrift akte burgerlijke stand (voor derden)

    eID

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89
Deel deze pagina