Notariële inlichtingen

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van (lenings)akten. 

De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de dienst stedenbouw en deze bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting...

Ook immokantoren kunnen deze info opvragen. Deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche, het 'notarisattest', omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

 

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot vastgoedinformatie doe je via het e-loket aan de hand van je e-ID. Dit heeft heel wat voordelen als aanvrager:

  • je kan 24u/24u een aanvraag indienen en registreren
  • je aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de gemeente
  • je kan de status van je aanvraag opvolgen
  • je kan steeds de historiek van je aanvraag raadplegen
  • een aanvraag kan worden ingediend door elke medewerker in naam van het kantoor 

Je neemt hiervoor best de volgende voorbereidende stappen:

Kostprijs 

 

Voor een attest vastgoedinformatie rekenen we volgend bedrag aan:

De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker. 

Digitale aanvraag (via e-loket):bedraagt 90 euro voor een aanvraag van woonperceel, bedrijfsite of groep van aansluitende percelen. Dit omvat een vastgoedfiche, een uittreksel vergunningen- en plannenregister.

 

Het reglement kan u terugvinden op :

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Het attest wordt digitaal (per mail) en ook per post verstuurd.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina