Notariële inlichtingen

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van (lenings)akten. 

De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de dienst stedenbouw en deze bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting...

Ook immokantoren kunnen deze info opvragen. Deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche, het 'notarisattest', bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot vastgoedinformatie kan enkel via het e-loket aan de hand van je e-ID/Itsme. Dit heeft heel wat voordelen als aanvrager:

  • je kan 24u/24u een aanvraag indienen en registreren
  • je aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de gemeente
  • je kan de status van je aanvraag opvolgen
  • je kan steeds de historiek van je aanvraag raadplegen
  • een aanvraag kan worden ingediend door elke medewerker in naam van het kantoor 

Om een aanvraag te kunnen doen, moet je je eenmalig registreren. Houd er rekening mee dat je registratie eerst door onze medewerkers moet bevestigd worden.

Je krijgt daarna toegang tot het aanvraagformulier en ook tot een persoonlijke pagina waarop je de status van je aanvraag kan opvolgen, het uittreksel kan downloaden en de historiek van vorige aanvragen kan raadplegen. Als geregistreerd kantoor kan je hier ook zelf meerdere medewerkers registreren.

Kostprijs 

Voor een attest vastgoedinformatie rekenen we volgend bedrag aan:

Digitale aanvraag (via e-loket): bedraagt € 100,50 voor een aanvraag van woonperceel, bedrijfssite of groep van aansluitende percelen. Dit omvat een vastgoedfiche, een uittreksel vergunningen- en plannenregister. 

Het reglement vind je via:

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Het attest wordt digitaal (per mail) en ook per post verstuurd. De afgeleverde attesten worden automatisch digitaal gearchiveerd en blijven via het persoonlijk portaal toegankelijk voor de aanvrager. De facturatie gebeurt achteraf op kwartaalbasis.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Notariële inlichtingen