Vastgoedinformatie (notariële inlichtingen)

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van (lenings-)akten. Hij zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de dienst stedenbouw en die bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisje ...) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied …) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting ...

Ook immokantoren kunnen die info opvragen, die dan later door de notaris bij de definitieve akte wordt gevoegd.

De gemiddelde aflevertermijn bedraagt 30 dagen.

Hoe aanvragen?

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar vastgoedinfo@tielt.be 

Kostprijs 

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie bedraagt 100 euro per kadastraal perceel.
Een aanvrager dient éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van max. 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzen, binnen de stadsgrenzen liggen én er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is/zijn.

Het reglement vindt u via:

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
Notariële inlichtingen