VCRO en Erfgoeddecreet, meldingen

Melding van werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Ga je werken uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Heb je hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig? Meld deze werken met het meldingsformulier en verstuur het bij voorkeur aangetekend naar het gemeentebestuur.
De beschermde stads- en dorpsgezicht zijn te raadplegen op kaart via https://geo.onroerenderfgoed.be.
Het meldingsformulier is te dowloaden van de site van onroerend erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/formulieren/categories/46#121

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...
Voorwaarden:
Op de website: www.ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.
Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn neemt u het best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina