Bekkenbeheer

Naar aanleiding van een aantal overstromingen groeide het besef dat waterbeheer integraal moest aangepakt worden. Water is een systeem dat niet alleen waterlopen, maar ook het grondwater, de oevers en de valleien omvat, en de planten en dieren die er leven. Dit watersysteem herstellen, behouden en ontwikkelen en het duurzaam gebruik ervan, is de kerngedachte van het integraal waterbeleid.


Door de Vlaamse overheid werden watersystemen ingedeeld in stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. Ninove behoort binnen het stroomgebied van de Schelde tot het Denderbekken. De waterlopen op Ninoofs grondgebied behoren tot de deelbekkens van de Ninoofse meersen, Middendender, Gaverse meersen en Mark.
Per deelbekken en bekken werd een overlegorgaan opgericht en werden beheerplannen opgesteld.

 

Meer info hierover is te vinden op volgende websites:

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89
Deel deze pagina