Verkavelingsvergunning

Inhoud: 

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Voorwaarden: 

Op de website ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, kunt u het best altijd vooraf contact opnemen met uw gemeente.

Procedure: 

Een stedenbouwkundige vergunning vraagt u aan met een formulier bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.

In een aantal gemeenten kunt u de bouwaanvraag digitaal aanvragen.

Regelgeving: 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina