Verkeerscommissie

Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie wenst een ruim maatschappelijk draagvlak te creëren voor beslissingen m.b.t. verkeer en mobiliteit. Daarnaast waakt ze over een betere afstemming van het mobiliteitsbeleid op andere beleidsdomeinen. Naast vertegenwoordigers van de lokale politie, hulpdiensten en onderwijsinstellingen, bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van mobiliteits- en middenstandsverenigingen, industrie, werknemersorganisaties, landbouw- en milieuverenigingen alsook uit een vertegenwoordigers van een gezinsbeweging en een vertegenwoordiger uit de Stedelijke Jeugdraad en de Tieltse Ouderenadviesraad.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de Verkeerscommissie goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via download rechts onderaan deze pagina.

Stel je tot 29 april kandidaat

Dit kan je doen door ofwel het formulier 'Kandidatuurstelling lidmaatschap Verkeerscommissie' te downloaden via de bijlage rechts onderaan deze pagina, ofwel door het e-formulier in te vullen.

 

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina