Verkoopsattest

Alvorens een kavel uit een vergunde verkaveling mag worden verkocht, verhuurd voor meer dan negen jaar, of met een recht van erfpacht of van opstal mag worden bezwaard, moet vooraf de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar worden verleden. Die akte kan maar worden opgemaakt na voorlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat het geheel van de lasten is uitgevoerd of gewaarborgd door middel van een afdoende financiële waarborg. Dit attest wordt het verkoopsattest genoemd.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina