Vreugdeschoten en vuurwerk

Het afschieten van vuurwerk en vreugdeschoten (bvb. schieting bij huwelijk) is door het algemene politiereglement van de stad Tielt verboden. In uitzonderlijke gevallen, en na advies van de stedelijke brandweer, kan de burgemeester een uitzondering toestaan.

Het aanvraagformulier tot het vragen van een afwijking kan ingevuld en ondertekend t.a.v. de dienst bestuursadministratie bezorgd worden, het is eveneens mogelijk om het digitale invulformulier op deze webpagina te gebruiken. Reken erop dat de aanvraag tijdig (minstens één week op voorhand) ingediend wordt, zodat de nodige formaliteiten kunnen gebeuren.

Op oudejaarsavond (van 23u30 tot 0u30) wordt het afsteken van vuurwerk toegestaan, mits voorafgaande melding aan het stadsbestuur. Dit gebeurt minstens vijf werkdagen op voorhand. Er kunnen eveneens bijkomende voorwaarden opgelegd worden na advies van de brandweer.

E-loket

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89
Deel deze pagina