Wettelijk samenwonen

Wat

Personen wonen feitelijk op hetzelfde adres maar ook wettelijk. Zij hebben daartoe een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

De verklaring van wettelijke samenwoning houdt een aantal rechten en verplichtingen in voor samenwonenden die op bepaalde vlakken vergelijkbaar zijn met de rechten en plichten in het kader van het huwelijk (bv. bijdragen in de samenwoning naargelang de mogelijkheden, bescherming van de gezinswoning, erfrecht …). De verklaring van wettelijke samenwoning heeft gevolgen voor de aangifte van personenbelasting.

Deze verklaring van wettelijke samenwoning is niet hetzelfde als een samenlevingscontract afgesloten voor de notaris. Een notarieel samenlevingscontract is een contract waarbij afspraken worden vastgelegd m.b.t. het samenleven (bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen m.b.t. de kinderen, onroerende goederen …). Een notarieel samenlevingscontract op zich heeft geen invloed op de belastingsaangifte.  

De verklaring is kosteloos.

Wie

Iedereen die meerderjarig is en rechtsbekwaam (d.i. bekwaam om contracten af te sluiten) kan een verklaring afleggen. Je bent bovendien niet gebonden door een huwelijk of een andere wettelijke samenwoning. 
De wettelijke samenwoning kan binnen of buiten een partnerrelatie (bv. broer en zus, ouder en kind). Wettelijke samenwoning staat ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Hoe

De verklaring wordt door beide partners samen afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

 Je brengt mee:

  • je identiteitskaart
  • eventueel een attest van de notaris, waaruit blijkt dat er een samenlevingscontract werd afgesloten   

Einde

Wettelijke samenwoning kan beëindigd worden 

  • door huwelijk van één van beide partners
  • door overlijden van één van beide partners
  • door onderlinge verklaring tot beëindiging
  • door eenzijdige verklaring tot beëindiging

De eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning gebeurt voor de ambtenaar van de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden van hen. De ambtenaar van de burgerlijke stand betekent binnen de 8 dagen na de beëindiging via een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis hiervan te stellen. De kosten van betekening zijn ten laste van de partner die verzoekt om de beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Meer info

www.notaris.be/huwen-samenwonen
www.belgium.be/nl/familie

Maak hier je afspraak:

E-loket

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89