Wijziging, voornaam

De verandering een voornaam is geen recht maar een gunst die verleend wordt  bij Ministerieel Besluit. Een persoon mag van voornaam wijzigen wanneer de verandering geen aanleiding kan geven tot verwarring of de verzoeker en/of derden kan schaden.  

De voornaamswijziging kan onder soepeler voorwaarden toegestaan worden.

De procedure is slechts een aanvullende procedure en kan slechts aangewend worden indien geen enkele andere procedure tot het gewenste resultaat leidt (bv. verbetering van een akte, vorderingen inzake afstamming …).

De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger dient het schriftelijk en  gemotiveerde verzoek in bij de minister van Justitie:     

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamwijzigingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T 02 542 67 03

 1. De dienst voornaamswijziging laat je weten of deze wijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten je dient op te sturen.

 2. Je moet zich schriftelijk akkoord verklaren met de verschuldigde kosten en de vereiste documenten opsturen

 3. De vergunning tot voornaamsverandering bij Ministerieel Besluit wordt met een aangetekende brief aan de verzoeker bekendgemaakt

 4. De betrokkenene zendt of geeft, tegen ontvangstbewijs en binnen 60 dagen na de registratie, een afschrift aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • van de geboorteplaats als begunstigde in België is geboren
 • van de woonplaats wanneer de begunstigde niet in België is geboren
 • van het eerste district van Brussel indien de begunstigde niet in België is geboren of er woont. Binnen de 15 dagen na ontvangst van het afschrift schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte over in het geboorteregister of  het bijgevoegd register. Een kantmelding gebeurt aan alle akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de begunstigde en op de akten die betrekking hebben op zijn/haar kinderen geboren na de datum van het verzoek. De verandering van de voornamen heeft gevolg op de dag van de overschrijving.
 • De vergunning wordt als niet bestaande beschouwd bij het niet respecteren van die termijn van 60 dagen.

E-loket

 • afschrift akte burgerlijke stand (voor mezelf of gezin)

  eID
 • afschrift akte burgerlijke stand (voor derden)

  eID

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89
Deel deze pagina