Belasting op de afgifte van administratieve stukken - differentieel tarief

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de stad een retributie op de afgifte van administratieve stukken vastgesteld. Deze retributie  is verschuldigd door de natuurlijke personen, rechtspersonen of instellingen aan wie deze stukken ambtshalve of op verzoek afgeleverd worden.

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina