Zone 30 schoolomgeving

Sinds 1 september 2005 werd elke schoolomgeving in België verplicht een zone 30. De bedoeling is om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving te verhogen. Verkeersborden geven het begin en het einde van de zone aan. In elke straat waar een schooltoegang is, is de zone 30 van kracht. Het gebied werd eventueel uitgebreid met aangrenzende straten in een beperkte zone. De schoolomgeving wordt zo duidelijk herkenbaar.

Voordelen van een zone 30

Meer verkeersveiligheid, want het snelheidsverschil tussen langzaam en snel verkeer neemt af. Auto's die 30 km/u rijden, hebben bovendien een kortere remweg dan auto's die 50 km/u rijden.

  • Een groter verkeersveiligheidsgevoel voor kinderen en hun ouders.
  • Minder uitlaatgassen, minder fijn stof en minder geluidsoverlast door auto's.
  • Minder doorgaand en sluipverkeer, omdat sluiproutes minder aantrekkelijk worden door verkeersremmende maatregelen.
  • Meer verblijfskwaliteit omdat de belevingswaarde van de omgeving verbetert.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Zone 30 schoolomgeving